PRIVĀTUMA POLITIKA
PAZIŅOJUMA DARBĪBAS JOMA

Lūdzam šo SIA “EMIK” privātuma paziņojumu ("paziņojums") izlasīt
rūpīgi, lai saprastu mūsu politiku un praksi attiecībā uz jūsu
personas datiem un to, kā tos izmantosim. Šis paziņojums attiecas
uz privātpersonām, kas izmanto SIA “EMIK” pakalpojumus kā
patērētāji ("jūs"). Šajā paziņojumā ir izskaidrots, kā SIA “EMIK” (SIA
“EMIK”, ("mēs") iegūst, izmanto un izpauž jūsu personas datus. Tajā
ir arī izklāstīts, kā jūs varat piekļūt saviem personas datiem un
aktualizēt tos, un izvēlēties atsevišķas jūsu personas datu
izmantošanas alternatīvas.

Šajā paziņojumā ir minētas gan mūsu tiešsaistes, gan bezsaistes
datu ieguves aktivitātes, tostarp tie personas dati, ko mēs iegūstam
pa dažādiem saviem kanāliem, piemēram, interneta mājaslapām,
aplikācijām, trešo personu sociālajiem tīkliem, patērētāju
iesaistīšanas dienestā un pasākumos. Lūdzam ņemt vērā, ka mēs
varam iegūt personas datus no dažādiem avotiem (interneta
mājaslapa, bezsaistes pasākums). Lūdzam papildu informācijai par
to, kā tam iebilst, skatīt 8. punktu.

Gadījumos, kad apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu
tiesību aktos noteiktos pienākumus, jūsu personas datu sniegšana
ir obligāta un izriet no tiesību aktu normām, ar ko mums ir noteikti
juridiski pienākumi. Pārējos gadījumos jūsu personas datu
sniegšana nav obligāta, tomēr, ja nesniegsiet mums nepieciešamos
personas datus, mēs nevarēsim ar jums sazināties, sniegt jums
mūsu preces un/vai pakalpojumus, pēc jūsu lūguma veikt darbības
pirms līguma noslēgšanas, noslēgt ar jums līgumu. Mēs jums
norādīsim, kad ir nepieciešams sniegt personas datus, piemēram,
skaidri norādot šo informāciju mūsu reģistrācijas anketās.
Šis paziņojums laiku pa laikam var tikt mainīts (skat. 10. punktu).

Šajā paziņojumā ir sniegta svarīga informācija par šādiem
jautājumiem:

1. personas datu avoti
2. personas dati, ko iegūstam par jums, un kā mēs tos iegūstam
3. sīkfaili/līdzīgas tehnoloģijas, reģistrācijas faili un tīmekļa
bāksignāli
4. jūsu personas datu pielietojums
5. jūsu personas datu izpaušana
6. personas datu saglabāšana
7. jūsu personas datu glabāšana vai pārsūtīšana
8. piekļuve jūsu personas datiem un citas tiesības
9. jūsu izvēle attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu un
izpaušanu
10. izmaiņas šajā paziņojumā
11. datu kontrolētāji un kontakti

1. PERSONAS DATU AVOTI
Šis paziņojums attiecas uz personas datiem, ko iegūstam no jums
vai par jums, izmantojot turpmāk aprakstītās metodes (skat.
2.punktu), no šādiem avotiem:
SIA “EMIK” interneta mājaslapas. Patērētāju veidotas interneta
mājaslapas, ko izmanto SIA “EMIK”, vai tās vajadzībām, tostarp
interneta mājaslapas, ko mēs izmantojam ar saviem
domēniem/URL un mini mājaslapām, ko mēs izmantojam trešo
personu sociālajos tīklos, piemēram, Facebook ("interneta
mājaslapas").
E-pasts, īsziņas vai citi elektroniskie ziņojumi. Elektroniskā saziņa
starp jums un SIA “EMIK”.
Bezsaistes reģistrācijas anketas. Drukātas vai digitālas reģistrācijas
un līdzīgas anketas, ko iegūstam, piemēram, ar pasta starpniecību,
sacensībās un citās popularizēšanas darbībās vai pasākumos.
Reklāmu aplūkošana. Mūsu reklāmas aplūkošana (piemēram, ja jūs
aplūkojat kādu no mūsu reklāmām trešās personas interneta
mājaslapā, mēs varam saņemt informāciju par šo aplūkojumu).
Mūsu izveidotie dati. Mūsu mijiedarbības ar jums laikā mēs varam
izveidot personas datus par jums (piem., jūsu mūsu mājaslapās
veikto pirkumu uzskaite).
Dati no citiem avotiem. Trešo personu sociālie tīkli (piem.,
Facebook, Google), tirgus izpēte (ja atsauksmes nav sniegtas

anonīmi), trešo personu datu apkopojumi, SIA “EMIK” pakalpojumu
popularizēšanas partneri un publiski pieejamie informācijas avoti.

2. PERSONAS DATI, KO IEGŪSTAM PAR JUMS, UN KĀ MĒS
TOS IEGŪSTAM
Atkarībā no jūsu mijiedarbības ar SIA “EMIK” (tiešsaistē, bezsaistē,
pa tālruni u.c.) mēs iegūstam par jums dažādu informāciju kā
aprakstīts zemāk.
Personas kontaktinformācija. Tā ietver visu jūsu sniegto informāciju,
lai mēs varētu ar jums sazināties, piemēram, jūsu vārdu, uzvārdu,
e-pasta adresi, sociālo tīklu datus vai tālruņa numuru.
Demogrāfiskā informācija un intereses. Visa informācija, kas
raksturo jūsu demogrāfisko situāciju un paradumus. Piemēram, jūsu
dzimšanas datums, vecums vai vecuma diapazons, dzimums,
ģeogrāfiskā atrašanās vieta (piem., pasta indekss), iecienītākās
preces, hobiji un intereses, arī informācija par mājsaimniecību vai
dzīvesveidu.
Informācija no datora/ mobilās ierīces. Visa informācija par
datorsistēmu vai citu tehnoloģisko ierīci, ko jūs izmantojat, lai
piekļūtu mūsu interneta mājaslapām vai aplikācijām, piemēram,
interneta protokola (IP) adrese, kas tiek lietota, lai pieslēgtu jūsu
datoru vai ierīci internetam, operētājsistēmas veids un interneta
pārlūka veids un versija. Ja jūs piekļūstat SIA “EMIK” interneta
mājaslapai vai aplikācijai, izmantojot mobilo ierīci, piemēram,
viedtālruni, iegūtā informācija, ja ir atļauts, ietvers, jūsu tālruņa
unikālo ierīces ID, reklāmas ID, ģeogrāfisko atrašanās vietu un citus
līdzīgus mobilās ierīces datus.
Interneta mājaslapās/komunikācijā iegūtā informācija. Kad jūs
pārlūkojat un izmantojat mūsu interneta mājaslapas vai jaunumu
vēstules, mēs izmantojam automātiskās datu ieguves tehnoloģijas,
lai iegūtu kādu informāciju par jūsu darbībām. Tas ietver informāciju
par to, uz kurām saitēm jūs klikšķināt, kuras lapas vai kuru saturu
jūs skatāties un cik ilgi, kā arī citu līdzīgu informāciju un statistiku
par jūsu veiktajām darbībām, piemēram, reaģēšanas uz saturu
laiks, lejupielāžu kļūdas un atsevišķu lapu apmeklējuma ilgums. Šī

informācija tiek iegūta, izmantojot tādas automātiskās tehnoloģijas
kā sīkdatnes un tīmekļa bāksignāli, tā arī tiek iegūta, izmantojot
trešo personu novērojumus analītiskā un reklāmas nolūkā. Jums ir
tiesības iebilst pret šādu tehnoloģiju izmantošanu, vairāk
informācijas skatīt 3. punktā.
Tirgus izpēte un atsauksmes no patērētājiem. Visa informācija, ko
brīvprātīgi sniedzat mums, daloties savā pieredzē par mūsu
pakalpojumu izmantošanu.
Patērētāju veidots saturs. Viss saturs, ko radāt un ar ko pēc tam
dalāties trešo personu sociālajos tīklos vai augšupielādējot to kādā
no mūsu mājaslapām vai aplikācijām, tostarp izmantojot tādas trešo
personu tīkla aplikācijas kā Facebook. Piemēram, fotogrāfijas,
video, personīgi stāsti vai citi līdzīgi mediji vai saturs. Ja atļauts,
mēs iegūstam un publicējam patērētāju veidotu saturu saistībā ar
virkni aktivitāšu, tostarp sacensībām un citiem pakalpojumu
popularizēšanas pasākumiem, interneta mājaslapas kopienas
iezīmēm, patērētāju iesaisti un trešo personu socializācijas tīkliem.
Trešo personu sociālo tīklu informācija. Visa informācija, ar ko jūs
dalāties publiski trešo personu sociālajā tīklā, vai informācija, kas ir
daļa jūsu profila trešās personas sociālajā tīklā (piemēram,
Facebook), un ar ko jūs ļaujat trešās personas sociālajam tīklam
dalīties ar mums. Piemēram, jūsu konta pamatinformācija (piem.,
vārds, e-pasta adrese, dzimums, dzimšanas diena, pašreizējā
pilsēta, profila bilde, lietotāja ID, draugu saraksts u.c.) un visa cita
papildu informācija vai aktivitātes, ar ko ļaujat trešās personas
sociālajam tīklam dalīties. Mēs saņemam jūsu trešās personas
sociālā tīkla informāciju (vai tās daļas) katru reizi, kad jūs lietojat
socializācijas tīkla funkciju, kas ir integrēta SIA “EMIK” lapā
(piemēram, Facebook Connect), vai katru reizi, kad jūs
mijiedarbojaties ar mums, izmantojot trešās personas sociālo tīklu.
Lai uzzinātu vairāk par to, kā SIA “EMIK” iegūst jūsu informāciju no
trešās personas sociālā tīkla vai atteiktos no dalīšanās ar šādu
sociālā tīkla informāciju, lūdzam apmeklēt attiecīgās trešās
personas sociālā tīkla interneta mājaslapu.
Maksājumu un finanšu informācija. Visa informācija, kas mums
nepieciešama pasūtījuma izpildei vai ko jūs izmantojat pirkuma
veikšanai, piemēram, jūsu debetkartes vai kredītkartes informācija

(kartes īpašnieka vārds, kartes numurs, derīguma termiņš u.c.), vai
citi maksājumu veidi (ja tādi ir pieejami). Jebkurā gadījumā Mēs vai
mūsu maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējs (-i) izmantojam
maksājumu un finanšu informāciju saskaņā ar piemērojamiem
tiesību aktiem, noteikumiem un drošības standartiem, piemēram,
PCI DSS.
Sensitīvie personas dati. Mēs nemēģinām iegūt vai citādi apstrādāt
sensitīvus personas datus mūsu regulārās komercdarbības gaitā.
Ja kāda iemesla dēļ ir nepieciešams apstrādāt jūsu sensitīvos
personas datus, mēs paļaujamies uz jūsu iepriekšēju nepārprotamu
piekrišanu visa veida datu apstrādei, kas ir brīvprātīga. Ja mēs
apstrādājam jūsu sensitīvos personas datus citiem mērķiem, mēs
paļaujamies uz šādiem juridiskajiem pamatiem: (i) noziedzīgu
nodarījumu atklāšana un novēršana (tostarp krāpšanas novēršana)
un (ii) piemērojamo normatīvo aktu ievērošana (piem., lai atbilstu
mūsu ziņošanai par daudzveidību).

3. SĪKFAILI/LĪDZĪGAS TEHNOLOĢIJAS, REĢISTRĀCIJAS FAILI
UN TĪMEKĻA BĀKSIGNĀLI
Sīkfaili/Līdzīgas tehnoloģijas. Lūdzam skatīt mūsu Paziņojumu par
sīkfailiem, lai uzzinātu, kā varat pārvaldīt jūsu sīkfailu iestatījumus
un uzzinātu vairāk par mūsu izmantotajiem sīkfailiem un par to,
kādiem mērķiem mēs tos izmantojam.
Reģistrācijas faili. Mēs iegūstam informāciju reģistrācijas failu veidā,
kas uzskaita interneta mājaslapas aktivitātes un apkopo statistiku
par jūsu pārlūkošanas paradumiem. Šie ieraksti tiek izveidoti
automātiski un palīdz mums novērst defektus, uzlabot darbību un
uzturēt mūsu interneta mājaslapu drošību.
Tīmekļa bāksignāli. Tīmekļa bāksignāli (zināmi arī kā "tīmekļa
izsekošanas ierīces") ir nelielas koda virknes, kas interneta
mājaslapā vai e-pastā izveido grafisku attēlu, lai nosūtītu mums
atpakaļ datus. Informācijā, kas iegūta, izmantojot tīmekļa
bāksignālus, tiks ietverta tāda informācija kā IP adrese, kā arī
informācija par to, kā jūs esat reaģējuši uz e-pasta kampaņu (piem.,
cikos e-pasts tika atvērts, uz kurām saitēm jūs klikšķināt e-pastā
u.c.) Mēs izmantosim tīmekļa bāksignālus mūsu interneta

mājaslapās vai iekļausim tos jums nosūtāmajos e-pastos. Mēs
izmantojam tīmekļa bāksignālu doto informāciju dažādiem mērķiem,
tostarp, bet ne tikai, ziņojumiem par datu plūsmu mājaslapā,
individuālo apmeklētāju uzskaitei, reklāmai, e-pastu auditam un
ziņošanai, kā arī personalizācijai.

4. JŪSU PERSONAS DATU PIELIETOJUMS
Turpmākajās rindkopās ir aprakstīti dažādi mērķi, kuriem iegūstam
un izmantojam jūsu personas datus, kā arī dažādi jūsu personas
dati, kas tiek iegūti katram mērķim. Lūdzam ņemt vērā, ka ne visi
turpmāk minētie pielietojumi ir attiecināmi uz katru personu.
Konkursi, mārketings un cita veida preču un pakalpojumu
popularizēšanas aktivitātes. Ar jūsu piekrišanu (kur nepieciešams),
mēs izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums informāciju
par precēm vai pakalpojumiem (piem., mārketinga ziņojumi vai
kampaņas, vai reklāmas). Tas var tikt darīts, izmantojot tādus
komunikācijas līdzekļus kā e-pasti, reklāmas, SMS, tālruņa zvani un
pasta saraksti piemērojamos normatīvajos aktos pieļaujamajā
apmērā. Dažas mūsu kampaņas un reklāmas akcijas tiek īstenotas
trešo personu interneta mājaslapās un/vai sociālajos tīklos. Šāda
jūsu personas datu izmantošana ir brīvprātīga, kas nozīmē, ka jūs
varat nepiekrist (kur nepieciešams) vai atsaukt savu piekrišanu, ja
tāda ir dota, vai iebilst jūsu personas datu apstrādei šiem mērķiem.
Sīkāku informāciju par to, kā varat mainīt jūsu izvēles attiecībā uz
mārketinga komunikāciju lūdzam skatīt 8. un 9.punktu. Jūsu
personas datu izmantošana ar mērķi piedalīties konkursos vai
reklāmās ir brīvprātīga, tomēr, ja šādā gadījumā personas datus
nesniegsiet, jūs nevarēsiet piedalīties konkursos/ reklāmās. Vairāk
informācijas par mūsu konkursiem un citām reklāmas aktivitātēm
lūdzam skatīt oficiālajos noteikumos vai līdz ar katru
konkursu/reklāmu publicētajā papildinformācijā.
Mūsu iemesli:
- ar jūsu piekrišanu (kur nepieciešams)
- līgumsaistību izpilde
- juridiskās saistības
- mūsu likumiskās intereses
Mūsu likumiskās intereses:

- noskaidrot, kuri mūsu pakalpojumi jūs varētu interesēt, un
pastāstīt jums par tiem
- noteikt jaunu pakalpojumu patērētāju veidus
- krāpšanas novēršana, tiesisko prasījumu celšana, izpilde vai
aizstāvēšana
Trešo personu sociālie tīkli: mēs izmantojam jūsu personas datus,
kad jūs lietojat trešo personu sociālo tīklu funkcijas, piemēram,
"Like" ("Patīk") funkcijas, lai sniegtu jums reklāmas un mijiedarbotos
ar jums trešo personu sociālajos tīklos. Uzzināt vairāk par šo
funkciju darbību, profila datiem, ko mēs iegūstam par jums, un par
to, kā atteikties, pārskatot attiecīgos trešo personu sociālo tīklu
privātuma paziņojumus.
Mūsu iemesli:
- ar jūsu piekrišanu (kur nepieciešams)
- mūsu likumiskās intereses
Mūsu likumiskās intereses:
- noskaidrot, kuri mūsu pakalpojumi jūs varētu interesēt, un
pastāstīt jums par tiem
- noteikt jaunu pakalpojumu patērētāju veidus
Personalizācija (bezsaistē un tiešsaistē). Ar jūsu piekrišanu (kur
nepieciešams), mēs izmantojam jūsu personas datus, lai (i) lai
analizētu jūsu izvēles un paradumus, (ii) paredzētu jūsu vajadzības,
pamatojoties uz jūsu profila analīzi, (iii) uzlabotu un personalizētu
jūsu pieredzi mūsu interneta mājaslapās un aplikācijās; (iv)
nodrošinātu, ka mūsu interneta mājaslapu/aplikāciju saturs ir
optimizēts jums un jūsu datoram vai ierīcei; (v) sniegtu jums īpaši
pielāgotas reklāmas un saturu; (vi) ļautu jums piedalīties
interaktīvajās funkcijās, kad jūs to izvēlaties. Pamatojoties uz šāda
veida informāciju un ar jūsu piekrišanu (kur nepieciešams), mēs arī
jums rādām specifisku, SIA “EMIK” saturu vai reklāmas, kas ir
pielāgotas jūsu interesēm. Jūsu personas datu izmantošana ir
brīvprātīga, kas nozīmē, ka varat nepiekrist (kur nepieciešams) vai
atsaukt savu piekrišanu, ja tāda ir dota, vai iebilst jūsu personas
datu apstrādei šim mērķim. Sīkāku informāciju par atteikšanos
skatīt 9. punktā.
Citi vispārējie mērķi (piem., iekšējā vai tirgus izpēte, analīze,
drošība). Saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, mēs
izmantojam jūsu personas datus citiem vispārējiem komercdarbības

mērķiem, piemēram, jūsu konta uzturēšanai, iekšējās vai
mārketinga izpētes veikšanai un reklāmas kampaņu efektivitātes
novērtēšanai. Mēs arī izmantojam jūsu personas datus mūsu
paziņojumu, IT un drošības sistēmu vadībai un darbībai.
Mūsu iemesli:
- ar jūsu piekrišanu (kur nepieciešams)
- juridiskās saistības
- mūsu likumiskās intereses
Mūsu likumiskās intereses:
- jaunu pakalpojumu uzlabošana un izstrāde
- sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrole un uzlabošana (kļūt
efektīvākiem)
- klientu apmierinātības aptaujas
- krāpšanas novēršana, tiesisko prasījumu celšana, izpilde vai
aizstāvēšana
- juridisko saistību izpilde
Juridiski iemesli vai apvienošanās/pārņemšana. Ja SIA “EMIK” vai
tās aktīvus pārņem vai tie tiek apvienoti ar citu uzņēmumu, tostarp
bankrota gadījumā, mēs nodosim jūsu personas datus visiem mūsu
tiesību un saistību pārņēmējiem. Mēs arī izpaudīsim jūsu personas
datus trešajām personām (i) ja to nosaka piemērojamie normatīvie
akti; (ii) ja tas nepieciešams tiesvedības procesā; (iii) atbildot uz
kompetentas tiesībaizsardzības iestādes pieprasījumu; (iv) lai
aizsargātu mūsu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu vai (v) lai
izpildītu visu vienošanos vai mūsu interneta mājaslapas
nosacījumus.
Mūsu iemesli:
- juridiskās saistības
- mūsu likumiskās intereses
Mūsu likumiskās intereses:
- juridisko saistību izpilde
- mūsu mantas un personāla aizsardzība

5. JŪSU PERSONAS DATU IZPAUŠANA
Papildus 5. punktā minētajām SIA “EMIK” vienībām (datu
kontrolētāji un kontaktu sadaļa), mēs dalāmies ar jūsu personas
datiem ar šāda veida trešo personu organizācijām:

Pakalpojumu sniedzēji. Tie ir ārpakalpojumu uzņēmumi, ko mēs
izmantojam savas komercdarbības īstenošanai (šādu pakalpojumu
sniedzēji): pasta pakalpojumi, kurjerpakalpojumi, mārketings (preču
un pakalpojumu popularizēšanas vadīšana, e-pastu sūtīšana,
reklāmas kampaņu vadība), tirgus izpēte, IT/IS atbalsts, tostarp
interneta mājaslapas un datubāzes darbība un izstrāde, maksājumu
apstrāde, juridiskās lietas, audits, grāmatvedība). Pakalpojumu
sniedzējiem un viņu izvēlētajam personālam ir atļauts piekļūt jūsu
personas datiem un tos izmantot mūsu vārdā tikai atsevišķiem
uzdevumiem, ko viņiem tiek lūgts izpildīt atbilstoši mūsu
norādījumiem, kā arī viņiem ir jāievēro jūsu personas datu
konfidencialitāte un drošība.
Trešo personu uzņēmumi, kas izmanto personas datus savos
mārketinga nolūkos. Izņemot situācijas, kad esat devis savu
piekrišanu, mēs nelicencējam vai nepārdodam jūsu personas datus
trešo personu uzņēmumiem to mārketinga nolūkos. To identitāte
tiks atklāta, kad būs nepieciešama jūsu piekrišana.
Saņēmēji – trešās personas, kas izmanto personas datus juridiskos
nolūkos vai apvienošanās/ pārņemšanas dēļ. Mēs izpaudīsim jūsu
personas datus trešajām personām juridisku iemeslu dēļ (piem.,
subjekti, kuriem mums ir pienākums izpaust jūsu personas datus,
īpaši valsts administrācijas iestādēm vai tiesībaizsardzības
iestādēm) vai pārņemšanas vai apvienošanās kontekstā (sīkāku
informāciju skat. 4. punktā).

6. PERSONAS DATU SAGLABĀŠANA
SIA “EMIK” veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka
jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai minimālu periodu, kas
noteikts atbilstoši minētajiem kritērijiem:
1. SIA “EMIK” saglabās jūsu personas datu kopijas tādā formātā,
kas nepieciešams identifikācijai tikai tik ilgi, kamēr:
- mēs saglabājam pastāvīgu saikni ar jums (piemēram, ja esat
iekļauts mūsu adresātu sarakstā un neesat no tā atteicies; kamēr
jūs atsaucat savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei
mārketinga vajadzībām vai kamēr jūs iebilstat datu apstrādei šim
nolūkam)

- jūsu personas dati ir nepieciešami saistībā ar šajā paziņojumā
noteiktajiem mērķiem un mums ir spēkā esošs juridisks pamats;
kā arī
2. Visu piemērojamo prasījumu/ nodokļu saistību noilgums, kas
saistīti ar konkrēto datu apstrādes mērķi, plus viens papildu gads,
kas tiek aprēķināts no tā gada beigām, kurā ir noslēdzies
piemērojamais noilgums. Šis viens papildus gads ir nepieciešams
gadījumā, ja prasījumi tiek īstenoti īsi pirms piemērojamā noilguma
beigām un kalpo tam, lai noteiktu vienu datumu, kad dati tiks dzēsti,
iznīcināti vai padarīti anonīmi. Papildus, ja tiek celtas būtiskas
juridiskās prasības, mēs varam turpināt apstrādāt jūsu personas
datus šādu papildu laiku, kas nepieciešams saistībā ar šo prasību.
Apakšpunktā (b) minētajos periodos mēs ierobežosim jūsu
personas datu apstrādi, tos tikai glabājot vai/un saglabājot šo datu
drošību, izņemot tādā apmērā, kādā datus nepieciešams iegūt
saistībā ar jebkuru prasību vai saistību saskaņā ar piemērojamiem
normatīvajiem aktiem.
Kad apakšpunktos (a) un (b) minētie periodi, katrs piemērojamā
apmērā, būs noslēgušies, mēs vai nu (i) neatgriezeniski dzēsīsim
vai iznīcināsim attiecīgos personas datus vai (ii) padarīsim
attiecīgos personas datus anonīmus.

7. JŪSU PERSONAS DATU GLABĀŠANA UN/VAI PĀRSŪTĪŠANA
Mēs veicam atbilstošus pasākumus (aprakstīti turpmāk), lai
saglabātu jūsu personas datu konfidencialitāti un drošību. Lūdzam
ņemt vērā, ka šī aizsardzība neattiecas uz informāciju, ar ko
izvēlaties dalīties publiskā telpā, piemēram, trešo personu
sociālajos tīklos.
Personas, kas var piekļūt jūsu personas datiem. Jūsu personas
datus apstrādās mūsu pilnvarotie darbinieki, pamatojoties uz
nepieciešamību zināt, atkarībā no konkrētiem nolūkiem, kā dēļ jūsu
personas dati ir iegūti.
Darbības vidēs veiktie pasākumi. Mēs uzglabājam jūsu personas
datus darbības vidēs, kurās tiek veikti samērīgi drošības pasākumi,

lai novērstu nesankcionētu piekļuvi. Mēs ievērojam saprātīgus
standartus personas datu aizsardzībai. Informācijas nodošana
internetā diemžēl nav pilnībā droša, un lai gan mēs darām visu
iespējamo jūsu personas datu aizsardzībai, mēs nevaram garantēt
datu drošību, tos nododot mūsu interneta mājaslapās/aplikācijās.

8. PIEKĻUVE JŪSU PERSONAS DATIEM UN CITAS TIESĪBAS
Piekļuve personas datiem. Jums ir tiesības piekļūt, pārskatīt un
pieprasīt fizisku vai elektronisku par jums esošās informācijas
kopiju. Jums ir arī tiesības pieprasīt informāciju par jūsu personas
datiem.
Šīs tiesības var izmantot, nosūtot mums e-pastu
kristaps@kpcapital.eu vai rakstot mums uz SIA “EMIK” Toma iela
48-2, LV-3401, Liepāja (pirms jebkādas informācijas sniegšanas
mēs paturam tiesības pārbaudīt jūsu identitāti). Ja pieprasījumu
iesniedz kāda cita persona bez pierādījumiem, ka pieprasījums ir
veikts jūsu uzdevumā, pieprasījums tiks noraidīts. Lūdzam ņemt
vērā, ka visa mums sniegtā identifikācijas informācija tiks
apstrādāta tikai un saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem
aktiem.
Papildu tiesības (piem., personas datu mainīšana, dzēšana). Ja tas
ir noteikts normatīvajos aktos, jūs varat (i) pieprasīt jūsu personas
datu dzēšanu, pārnesamību; (ii) ierobežot jūsu personas datu
lietošanu un izpaušanu un (iii) atsaukt piekrišanu jebkurām mūsu
veiktajām datu apstrādes darbībām (piekrišanas atsaukšana
neietekmē likumīgu apstrādi, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās
atsaukšanas).
Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem jums vēl var būt
šādas papildu tiesības attiecībā uz būtisko personas datu lietošanu:
- tiesības iebilst, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, ka mēs vai
kāds mūsu uzdevumā izmanto jūsu būtiskos personas datus, un
- tiesības iebilst, ka mēs vai kāds mūsu uzdevumā apstrādā jūsu
būtiskos personas datus tiešā mārketinga nolūkā.
Mums var būt jāsaglabā kādi jūsu personas dati pēc tam, kad esat
pieprasījis to dzēšanu, lai izpildītu mūsu juridiskās vai

līgumsaistības. Mums arī var tiks atļauts atbilstoši piemērojamiem
normatīvajiem aktiem paturēt kādus jūsu personas datus mūsu
komercdarbības vajadzībām.
Ceram, ka mums ir izdevies atbildēt uz jūsu jautājumiem par to, kā
mēs apstrādājam jūsu personas datus, tomēr, ja jums ir kādi
neatrisināti jautājumi, jums ir arī tiesības sūdzēties uzraudzības
iestādē: Datu valsts inspekcija.

9. JŪSU IZVĒLE ATTIECĪBĀ UZ JŪSU PERSONAS DATU
IZMANTOŠANU UN IZPAUŠANU
Mēs cenšamies jums piedāvāt izvēli attiecībā uz mums sniegtajiem
personas datiem. Turpmāk minētie mehānismi ļauj jums šādā veidā
kontrolēt jūsu personas datus:
Sīkfaili/līdzīgas tehnoloģijas. Jūs pārvaldāt savu piekrišanu, (i)
izmantojot mūsu piekrišanas pārvaldības risinājumu vai (ii) mūsu
pārlūku tā, lai atteiktos no visiem vai kādiem sīkfailiem/līdzīgām
tehnoloģijām, vai lai brīdinātu jūs, kad tās tiek lietotas. Lūdzam
skatīt 3. punktu.
Reklāma, mārketings un pakalpojumu popularizēšanas darbības.
Jūs varat piekrist, ka SIA ''EMIK'' izmanto jūsu personas datus, lai
reklamētu tās preces vai pakalpojumus, izmantojot reģistrācijas
anketās esošo (-s) ieklikšķināmo (-s) lodziņu (-s). Ja izlemjat, ka
vairs nevēlaties saņemt šādus paziņojumus, jūs varat atteikties no
mārketinga paziņojumu saņemšanas jebkurā laikā, ievērojot šādā
paziņojumā sniegtās instrukcijas. Lai atteiktos no tādu mārketinga
paziņojumu saņemšanas, kas nosūtīti, izmantojot jebkuru mediju,
tostarp trešo personu sociālos tīklus, jūs varat atteikties jebkurā
laikā, izmantojot mūsu paziņojumos pieejamās saites, piesakoties
interneta mājaslapās/aplikācijās vai trešo personu sociālajos tīklos
un pielāgojot savas lietotāja izvēles jūsu konta profilā, atklikšķinot
attiecīgos lodziņus. Lūdzam ņemt vērā, ka pat ja jūs izvēlaties
nesaņemt mārketinga paziņojumus, jūs joprojām varat saņemt no
mums administratīvos paziņojumus, piemēram, pasūtījumu vai citu
darījumu apstiprinājumus, kā arī citus būtiskus ar mārketingu
nesaistītus paziņojumus.

Personalizācija (bezsaistē un tiešsaistē): ja to nosaka normatīvie
akti, ja vēlaties lai SIA ''EMIK'' izmanto jūsu personas datus
personalizētas pieredzes/mērķtiecīgas pieredzes un satura
nodrošināšanai, jūs varat to norādīt attiecīgajā (-os) reģistrācijas
anketas ieklikšķināmajā (-os) lodziņā (-os). Ja vairs nevēlaties
izmantot šādu personalizāciju, varat atteikties jebkurā laikā,
piesakoties interneta mājaslapās/aplikācijās.
Mērķtiecīga reklāma. Mēs sadarbojamies ar reklāmu tīkliem un
citiem reklāmas sniedzējiem ("Reklāmas sniedzēji"), kas nodrošina
mūsu vārdā reklāmu, un citiem nesaistītiem uzņēmumiem internetā.
Dažas no šīm reklāmām ir pielāgotas jūsu interesēm, ņemot vērā
SIA ''EMIK'' lapās iegūto informāciju, un nesaistītās mājaslapās
laika gaitā. Vairāk par šo reklāmas veidu, kā arī par to, kā atteikties
no reklāmas, kā pamatā ir intereses un ko sniedz uzņēmumi, kas
piedalās Digitālās reklāmas alianses ("DRA") pašregulācijas
programmā, varat uzzināt, dodoties uz www.aboutads.info/choices.
Jūs arī varat pātraukt precīzas atrašanās vietas datu ieguvi no
mobilās ierīces, izmantojot jūsu ierīces atrašanās vietas
pakalpojuma iestatījumus.

10. IZMAIŅAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ
Ja mēs mainīsim jūsu personas datu apstrādes veidu, mēs
aktualizēsim šo paziņojumu. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas
mūsu praksē un šajā paziņojumā jebkurā laikā. Mēs jūs informēsim
par visām izmaiņām šajā politikā, ievietojot būtisko informāciju
mūsu interneta mājaslapās/aplikācijās vai nosūtot jums aktualizētu
politikas dokumentu.

11. DATU KONTROLĒTĀJI UN KONTAKTI
Uzdot jautājumus par šo paziņojumu un mūsu privātuma praksi vai
tos komentēt vai iesniegt sūdzību par mūsu atbilstību
piemērojamiem privātuma normatīvajiem aktiem, lūdzam ar mums
sazināties pa: kristaps@kpcapital.eu vai rakstīt mums uz SIA
''EMIK'', Liepāja, Toma iela 48-2, LV-3401 vai zvanīt mums +371
2643566.

Mēs pieņemsim un izskatīsim visas sūdzības par to, kā pārvaldām
personas datus (tostarp sūdzību par to, ka esam pārkāpuši jūsu
tiesības saskaņā ar piemērojamiem privātuma normatīvajiem
aktiem).
Made on
Tilda